Стар Завет

Нов Завет

Дела Ап. 19:40 БИБЛИЈА (Свето Писмо): Стариот и Новиот Завет (MKB)

зашто ни се заканува опасност да бидеме обвинети заради денешниот бунт, зашто не постои никаква причина, со која можеме да го оправдаме собирот.” Кога го рече тоа, го распушти собирот.

Прочитајте целосна глава Дела Ап. 19

Преглед Дела Ап. 19:40 во контекст