Стар Завет

Нов Завет

2 Тимотеј 3:4 БИБЛИЈА (Свето Писмо): Стариот и Новиот Завет (MKB)

предавници, избувливи, надуени, повеќе сластољубиви, а не богољубиви,

Прочитајте целосна глава 2 Тимотеј 3

Преглед 2 Тимотеј 3:4 во контекст