Jaunā Derība

Titam 2:2 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Vecākiem vīriešiem jābūt atturīgiem, cienīgiem, prātīgiem, veselīgiem ticībā, mīlestībā un pacietībā;

Lasīt visu nodaļu Titam 2

Skatīt Titam 2:2 kontekstā