Jaunā Derība

Romiešiem 7:4 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Tātad, mani brāļi, Kristus miesa arī jūs ir nomērdējusi likumam, lai jūs piederētu Citam, Tam, kas no miroņiem uzcēlies, lai mēs nestu augļus Dievam.

Lasīt visu nodaļu Romiešiem 7

Skatīt Romiešiem 7:4 kontekstā