Jaunā Derība

Mateja Evaņģēlijs 2:10 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Bet viņi, ieraudzījuši zvaigzni, priecājās lielā priekā.

Lasīt visu nodaļu Mateja Evaņģēlijs 2

Skatīt Mateja Evaņģēlijs 2:10 kontekstā