Jaunā Derība

Mateja Evaņģēlijs 18:2 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Un Jēzus, pasaucis bērnu, nostādīja to viņu vidū

Lasīt visu nodaļu Mateja Evaņģēlijs 18

Skatīt Mateja Evaņģēlijs 18:2 kontekstā