Jaunā Derība

Mateja Evaņģēlijs 14:21 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Bet to, kas ēduši, skaitā bija pieci tūkstoši vīriešu, neieskaitot sievietes un bērnus.

Lasīt visu nodaļu Mateja Evaņģēlijs 14

Skatīt Mateja Evaņģēlijs 14:21 kontekstā