Jaunā Derība

Mateja Evaņģēlijs 11:23 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Un tu, Kafarnauma, vai tu pacelsies līdz debesīm? Līdz pat ellei tu nokritīsi, jo, ja Sodomā būtu darīti tie brīnumi, kas notika tevī, tā noteikti paliktu līdz šai dienai.

Lasīt visu nodaļu Mateja Evaņģēlijs 11

Skatīt Mateja Evaņģēlijs 11:23 kontekstā