Jaunā Derība

Marka Evaņģēlijs 7:10 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Jo Mozus saka: Godā savu tēvu un māti! Un kas nolād tēvu un māti, tam būs mirt.

Lasīt visu nodaļu Marka Evaņģēlijs 7

Skatīt Marka Evaņģēlijs 7:10 kontekstā