Jaunā Derība

Marka Evaņģēlijs 3:9 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Un Viņš sacīja saviem mācekļiem, lai tie sagatavo Viņam laivu ļaužu dēļ, lai tie Viņu nenospiestu.

Lasīt visu nodaļu Marka Evaņģēlijs 3

Skatīt Marka Evaņģēlijs 3:9 kontekstā