Jaunā Derība

Marka Evaņģēlijs 3:31 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Un atnāca Viņa māte un brāļi; un tie, ārā stāvēdami, sūtīja pie Viņa un aicināja Viņu.

Lasīt visu nodaļu Marka Evaņģēlijs 3

Skatīt Marka Evaņģēlijs 3:31 kontekstā