Jaunā Derība

Marka Evaņģēlijs 3:30 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Jo viņi sacīja: Viņā ir nešķīstais gars.

Lasīt visu nodaļu Marka Evaņģēlijs 3

Skatīt Marka Evaņģēlijs 3:30 kontekstā