Jaunā Derība

Marka Evaņģēlijs 3:26 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Ja nu sātans celsies pret sevi pašu, tad viņā notiek šķelšanās; un viņš nevar pastāvēt, bet viņam ir gals klāt.

Lasīt visu nodaļu Marka Evaņģēlijs 3

Skatīt Marka Evaņģēlijs 3:26 kontekstā