Jaunā Derība

Marka Evaņģēlijs 3:21 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Un kad Viņa piederīgie to dzirdēja, tie izgāja Viņu aizturēt, jo tie sacīja: Viņš kļuvis bezprātīgs.

Lasīt visu nodaļu Marka Evaņģēlijs 3

Skatīt Marka Evaņģēlijs 3:21 kontekstā