Jaunā Derība

Marka Evaņģēlijs 3:18 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Un Andreju, un Filipu, un Bērtuli, un Mateju, un Tomu, un Jēkabu, Alfeja dēlu, un Tadeju, un Sīmani Kanānieti.

Lasīt visu nodaļu Marka Evaņģēlijs 3

Skatīt Marka Evaņģēlijs 3:18 kontekstā