Jaunā Derība

Marka Evaņģēlijs 3:16 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Un Sīmanim Viņš pielika vārdu Pēteris;

Lasīt visu nodaļu Marka Evaņģēlijs 3

Skatīt Marka Evaņģēlijs 3:16 kontekstā