Jaunā Derība

Marka Evaņģēlijs 2:18 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Un Jāņa mācekļi un farizeji gavēja; un tie nāca un sacīja Viņam: Kāpēc Jāņa mācekļi un farizeji gavē, bet Tavi mācekļi negavē?

Lasīt visu nodaļu Marka Evaņģēlijs 2

Skatīt Marka Evaņģēlijs 2:18 kontekstā