Jaunā Derība

Marka Evaņģēlijs 14:8 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Ko viņa varēja, to tā darīja; viņa jau iepriekš svaidīja manu miesu apbedīšanai.

Lasīt visu nodaļu Marka Evaņģēlijs 14

Skatīt Marka Evaņģēlijs 14:8 kontekstā