Jaunā Derība

Marka Evaņģēlijs 11:31 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Bet viņi savā starpā pārdomāja un sacīja: Ja mēs teiksim: no debesīm, Viņš mums sacīs, kāpēc tad mēs neticējām viņam?

Lasīt visu nodaļu Marka Evaņģēlijs 11

Skatīt Marka Evaņģēlijs 11:31 kontekstā