Jaunā Derība

Lūkas Evaņģēlijs 9:8 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Ka Jānis esot uzcēlies no miroņiem; bet citi, ka Elijs parādījies; bet vēl citi, ka kāds no senajiem praviešiem augšāmcēlies.

Lasīt visu nodaļu Lūkas Evaņģēlijs 9

Skatīt Lūkas Evaņģēlijs 9:8 kontekstā