Jaunā Derība

Lūkas Evaņģēlijs 9:6 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Un izgājuši viņi apstaigāja miestus, visur sludinādami evaņģēliju un dziedinādami.

Lasīt visu nodaļu Lūkas Evaņģēlijs 9

Skatīt Lūkas Evaņģēlijs 9:6 kontekstā