Jaunā Derība

Lūkas Evaņģēlijs 9:58 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Jēzus sacīja viņam: Lapsām ir alas, debess putniem ligzdas, bet Cilvēka Dēlam nav kur nolikt galvu.

Lasīt visu nodaļu Lūkas Evaņģēlijs 9

Skatīt Lūkas Evaņģēlijs 9:58 kontekstā