Jaunā Derība

Lūkas Evaņģēlijs 9:50 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Un Jēzus sacīja viņam: Neliedziet, jo kas nav pret jums, tas ir ar jums.

Lasīt visu nodaļu Lūkas Evaņģēlijs 9

Skatīt Lūkas Evaņģēlijs 9:50 kontekstā