Jaunā Derība

Lūkas Evaņģēlijs 9:47 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Un Jēzus, redzēdams viņu sirds domas, paņēmis bērnu, novietoja to sev blakus,

Lasīt visu nodaļu Lūkas Evaņģēlijs 9

Skatīt Lūkas Evaņģēlijs 9:47 kontekstā