Jaunā Derība

Lūkas Evaņģēlijs 9:45 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Bet viņi nesaprata šos vārdus, un tie palika apslēpti viņiem, lai viņi tos izprastu, un tie baidījās jautāt Viņam par šiem vārdiem.

Lasīt visu nodaļu Lūkas Evaņģēlijs 9

Skatīt Lūkas Evaņģēlijs 9:45 kontekstā