Jaunā Derība

Lūkas Evaņģēlijs 9:34 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Viņam tā runājot, parādījās mākonis un apēnoja viņus; un tie izbijās, kad mākonis viņus apklāja.

Lasīt visu nodaļu Lūkas Evaņģēlijs 9

Skatīt Lūkas Evaņģēlijs 9:34 kontekstā