Jaunā Derība

Lūkas Evaņģēlijs 9:32 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Bet Pēteris un tie, kas atradās pie Viņa, bija miega nomākti; un uzmodušies tie redzēja Viņa godību un divus vīrus, stāvot pie Viņa.

Lasīt visu nodaļu Lūkas Evaņģēlijs 9

Skatīt Lūkas Evaņģēlijs 9:32 kontekstā