Jaunā Derība

Lūkas Evaņģēlijs 9:31 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Viņi parādījās godībā; un tie runāja par Viņa gala norisi, ko Viņš piepildīs Jeruzalemē.

Lasīt visu nodaļu Lūkas Evaņģēlijs 9

Skatīt Lūkas Evaņģēlijs 9:31 kontekstā