Jaunā Derība

Lūkas Evaņģēlijs 9:30 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Un, lūk, divi vīri sarunājās ar Viņu; tie bija Mozus un Elijs.

Lasīt visu nodaļu Lūkas Evaņģēlijs 9

Skatīt Lūkas Evaņģēlijs 9:30 kontekstā