Jaunā Derība

Lūkas Evaņģēlijs 9:23 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Bet Viņš runāja visiem: Ja kāds grib man sekot, tas lai aizliedz sevi un ik dienas ņem savu krustu, un seko man!

Lasīt visu nodaļu Lūkas Evaņģēlijs 9

Skatīt Lūkas Evaņģēlijs 9:23 kontekstā