Jaunā Derība

Lūkas Evaņģēlijs 9:2 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Un Viņš sūtīja tos sludināt Dieva valstību un dziedināt slimos.

Lasīt visu nodaļu Lūkas Evaņģēlijs 9

Skatīt Lūkas Evaņģēlijs 9:2 kontekstā