Jaunā Derība

Lūkas Evaņģēlijs 9:15 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Un viņi tā darīja un novietoja visus.

Lasīt visu nodaļu Lūkas Evaņģēlijs 9

Skatīt Lūkas Evaņģēlijs 9:15 kontekstā