Jaunā Derība

Lūkas Evaņģēlijs 9:1 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Bet Viņš, saaicinājis divpadsmit apustuļus, deva tiem spēku un varu pār visiem ļaunajiem gariem un slimību ārstēšanai.

Lasīt visu nodaļu Lūkas Evaņģēlijs 9

Skatīt Lūkas Evaņģēlijs 9:1 kontekstā