Jaunā Derība

Lūkas Evaņģēlijs 7:33 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Jo atnāca Jānis Kristītājs: viņš neēd maizi un nedzer vīnu, un jūs sakāt: viņā ir ļaunais gars.

Lasīt visu nodaļu Lūkas Evaņģēlijs 7

Skatīt Lūkas Evaņģēlijs 7:33 kontekstā