Jaunā Derība

Lūkas Evaņģēlijs 3:12 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Bet nāca arī muitnieki kristīties; un tie sacīja viņam: Mācītāj, ko lai mēs darām?

Lasīt visu nodaļu Lūkas Evaņģēlijs 3

Skatīt Lūkas Evaņģēlijs 3:12 kontekstā