Jaunā Derība

Lūkas Evaņģēlijs 20:43 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Iekams es Tavus ienaidniekus lieku par pakāju Tavām kājām. (Ps.109,1)

Lasīt visu nodaļu Lūkas Evaņģēlijs 20

Skatīt Lūkas Evaņģēlijs 20:43 kontekstā