Jaunā Derība

Lūkas Evaņģēlijs 2:10 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Un eņģelis viņiem sacīja: Nebīstieties, jo, lūk, es jums pasludinu lielu prieku, kas notiks visiem ļaudīm:

Lasīt visu nodaļu Lūkas Evaņģēlijs 2

Skatīt Lūkas Evaņģēlijs 2:10 kontekstā