Jaunā Derība

Lūkas Evaņģēlijs 10:34 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Un tas, piegājis klāt, apsēja viņa brūces, ieliedams tanīs eļlu un vīnu, un, uzcēlis viņu savā lopā, aizveda to mājvietā un rūpējās par viņu.

Lasīt visu nodaļu Lūkas Evaņģēlijs 10

Skatīt Lūkas Evaņģēlijs 10:34 kontekstā