Jaunā Derība

Kolosiešiem 1:1-5 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

1. Pāvils, saskaņā ar Dieva prātu Jēzus Kristus apustulis, un brālis Timotejs

2. Tiem svētajiem, kas dzīvo Kolosā, un ticīgajiem brāļiem Kristū Jēzū:

3. Žēlastība jums un miers no Dieva, mūsu Tēva, un Kunga Jēzus Kristus! Mēs pateicamies Dievam un mūsu Kunga Jēzus Kristus Tēvam un vienmēr lūdzam par jums Dievu,

4. Jo dzirdējām, kāda ir jūsu ticība uz Jēzu Kristu un jūsu mīlestība uz visiem svētajiem.

5. Tās cerības dēļ, kas jums paredzēta debesīs, par ko jūs dzirdējāt evaņģēlija patiesības mācībā,

Lasīt visu nodaļu Kolosiešiem 1