Jaunā Derība

Jāņa Evaņģēlijs 21:19 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Bet to Viņš sacīja, norādīdams, kādā nāvē tas pagodinās Dievu. Un Viņš, to pateicis, sacīja tam: Seko man!

Lasīt visu nodaļu Jāņa Evaņģēlijs 21

Skatīt Jāņa Evaņģēlijs 21:19 kontekstā