Jaunā Derība

Jāņa Evaņģēlijs 19:5 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Tad Jēzus iznāca ērkšķu kronī un purpura virsdrēbēs. Un viņš tiem sacīja: Lūk, kāds Cilvēks!

Lasīt visu nodaļu Jāņa Evaņģēlijs 19

Skatīt Jāņa Evaņģēlijs 19:5 kontekstā