Jaunā Derība

Jāņa Atklāsmes 20:6-15 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

6. Svētīgs un svēts ir tas, kas ņem līdzdalību pie pirmās augšāmcelšanās. Pār šiem otrai nāvei nav varas, bet tie būs Dieva un Kristus priesteri un valdīs kopā ar Viņu tūkstoš gadus.

7. Un kad tūkstoš gadi paies, sātans tiks atbrīvots no sava cietuma: un tas izies un pievils tautas, kas dzīvo četrās zemes malās, Gogu un Magogu, un tos sapulcinās karam. To skaits ir kā jūras smiltis.

8. Tad tie uzkāpa zemes augstienē un ielenca svēto nometni un mīlēto pilsētu.

9. Tad nokrita uguns no debesīm, no Dieva, un aprija tos. Un velns, kas viņus pievīla, tika iemests uguns un sēra purvā, kur arī zvērs

10. Un viltus pravietis dienām un naktīm tiks mocīti mūžīgi mūžos.

11. Tad es redzēju lielu, spožu troni un To, kas tanī sēdēja, no kura vaiga bēga zeme un debess, un tiem nebija atrodama vieta.

12. Tad es redzēju mirušos, lielus un mazus, stāvam troņa priekšā; un grāmatas tika atvērtas. Tika atvērta vēl cita, kas ir dzīvības grāmata. Tad mirušie tika tiesāti pēc tā, kas rakstīts grāmatās attiecīgi viņu darbiem.

13. Un jūra atdeva mirušos, kas bija tanī; arī nāve un elle atdeva savus mirušos, kas tanīs bija. Katrs tika tiesāts attiecīgi saviem darbiem.

14. Un elli un nāvi iemeta uguns purvā. Šī ir otrā nāve.

15. Ja kas nebija ierakstīts dzīvības grāmatā, to iemeta uguns purvā.

Lasīt visu nodaļu Jāņa Atklāsmes 20