Jaunā Derība

Jāņa Atklāsmes 2:9 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Es zinu tavas apspiešanas un tavu nabadzību, bet tomēr tu esi bagāts, un ka tevi zaimo tie, kas saucas par jūdiem un nav tādi, bet ir sātana sinagoga.

Lasīt visu nodaļu Jāņa Atklāsmes 2

Skatīt Jāņa Atklāsmes 2:9 kontekstā