Jaunā Derība

Jāņa Atklāsmes 2:18 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Un Tiatiras baznīcas eņģelim raksti: Tā saka Dieva Dēls, kam acis kā uguns liesma un kājas kā zelta rūda:

Lasīt visu nodaļu Jāņa Atklāsmes 2

Skatīt Jāņa Atklāsmes 2:18 kontekstā