Jaunā Derība

Jāņa Atklāsmes 2:17 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Kam ausis, tas lai dzird, ko Gars saka baznīcām: Uzvarētājam es došu apslēptu mannu un došu viņam baltu akmeni, un akmenī būs rakstīts jauns vārds, ko neviens nezina, kā tikai tas, kas saņem.

Lasīt visu nodaļu Jāņa Atklāsmes 2

Skatīt Jāņa Atklāsmes 2:17 kontekstā