Jaunā Derība

Jāņa Atklāsmes 2:12 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Un Pergamas baznīcas eņģelim saki: Tā saka Tas, kam zobens abpusēji ass:

Lasīt visu nodaļu Jāņa Atklāsmes 2

Skatīt Jāņa Atklāsmes 2:12 kontekstā