Jaunā Derība

Filipiešiem 3:17 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Brāļi, sekojiet manai priekšzīmei un vērojiet tos, kas pēc mūsu parauga dzīvo!

Lasīt visu nodaļu Filipiešiem 3

Skatīt Filipiešiem 3:17 kontekstā