Jaunā Derība

Filipiešiem 3:16 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Tāpēc, ko esam sasnieguši, pie tā virziena turēsimies, lai mēs būtu vienprātīgi.

Lasīt visu nodaļu Filipiešiem 3

Skatīt Filipiešiem 3:16 kontekstā