Jaunā Derība

Filipiešiem 2:1-11 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

1. Ja ir kāds iepriecinājums Kristū, ja kāds mīlestības mierinājums, ja kāda gara sadraudzība, ja ir kāda sirsnīga līdzjūtība,

2. Tad piepildiet manu prieku, būdami vienprātīgi, vienoti mīlestībā, vienoti domās un nodomos!

3. Nedariet neko ķildas vai tukša goda dēļ, bet pazemībā viens otru uzskatiet augstāku par sevi!

4. Nerūpējieties tikai par to, kas ir savs, bet arī par to, kas ir cita!

5. Esiet tādā pārliecībā kā Jēzus Kristus,

6. Kas, Dieva veidā būdams, neuzskatīja par laupījumu līdzināties Dievam.

7. Bet Viņš atteicās no sevis, pieņemdams kalpa veidu. Kļūdams cilvēkiem līdzīgs, Viņš ārīgi izskatījās kā cilvēks.

8. Viņš pazemojās, kļūdams paklausīgs līdz nāvei, līdz pat krusta nāvei.

9. Tāpēc arī Dievs Viņu paaugstinājis un devis Viņam vārdu pār visiem vārdiem,

10. Lai Jēzus vārdā ceļos kristu visi, kas debesīs, virs zemes un pazemē,

11. Un lai katra mēle apliecinātu, ka Kungs Jēzus Kristus ir Dieva Tēva godībā.

Lasīt visu nodaļu Filipiešiem 2