Jaunā Derība

Filipiešiem 1:29 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Jo tas jums dots: nevien uz Kristu ticēt, bet arī par Viņu ciest.

Lasīt visu nodaļu Filipiešiem 1

Skatīt Filipiešiem 1:29 kontekstā